ТЕХНОЛОГИЯ

В основата на филърите Dermafill  стои технологията  X-Lab –

разработка и патент на френската фирма SBS-Med.

В основата на филърите Dermafill  стои технологията  X-Lab -разработка и патент на френската фирма SBS-Med.

1X-LAB TechnologyX-LABTechnology

Благодарение на иновативния метод продуктите Dermafill имат едни от най-добрите характеристики в света по отношение на ефективност, биосъвместимост и безопасност

Описание на процеса

Хиалуронова киселина с високо молекулно тегло се свързва кръстосано с участието на минимално количество BDDE за образуване на химически връзки. Посредством X-Lab технологията дългите вериги ХК се заплитат между химическите връзки, образувайки физически свързвания. Като резултат се получава силен и гъвкав гел въпреки малкото количество  BDDE. Благодарение на този щадящ процес, степента на модификация на хиалуроновата киселина е близка до 1%, което запазва естествените й характеристики.