Продукти

С оптимизиран брой внимателно разработени продукти 

Dermafill покрива всички възможни процедури и зони на лицето.

С оптимизиран брой внимателно разработени продукти  Dermafill покрива всички възможни процедури и зони на лицето.

Продуктите на Dermafill се съчетават и допълват в действието си:

Зони на риилжеиеее