Официален представител за България:

ДЕРМАФИЛ БЪЛГАРИЯ ООД